خیمه خورشید در شبکه مستند

پخش مستند "خیمه خورشید"

جمعه 10 آذر 1391 - ساعت 18 - شبکه مستندتکرار 1 : یکشنبه 12 آذر 1391 - ساعت 2 بامداد

تکرار 2 : یکشنبه 12 آذر 1391 - ساعت 10

سلام دوستان

به دلیل سپری شدن سوم امام و مناسبت این فیلم با دهه اول محرم ، "خیمه خورشید" از پخش خارج گردید. در صورت قرار کرفتن دوباره در کنداکتور پخش ، به اطلاع خواهد رسید. ممنون از لطف دوستان

 

/ 1 نظر / 79 بازدید
آذین

فرشته تصمیمش را گرفته بود.پیش خدا رفت و گفت: خدایا، می خواهم زمین را از نزدیک ببینم. اجازه می خواهم و مهلتی کوتاه.دلم بی تاب تجربه ای زمینی است. خداوند درخواست فرشته را پذیرفت. فرشته گفت: تا بازگردم، بالهایم را اینجا می سپارم؛ این بالها در زمین چندان به کار من نمی آید. خداوند بالهای فرشته را بر روی پشته ای از بالهای دیگر گذاشت و گفت: بالهایت را به امانت نگاه می دارم، اما بترس که زمین اسیرت نکند زیرا که خاک زمینم دامنگیر است! فرشته گفت: باز می گردم ، حتما باز می گردم! این قولی است که فرشته ای به خداوند می دهد. فرشته به زمین آمد و از دیدن آن همه فرشته ی بی بال تعجب کرد! او هر که را که می دید، به یاد می آورد. زیرا اورا قبلا در بهشت دیده بود! اما نمی فهمید چرا این فرشته ها برای پس گرفتن بالهایشان به بهشت بر نمی گردند. روزها گذشت و با گذشت هر روز فرشته چیزی را از یاد برد! و روزی رسید که فرشته دیگر چیزی ازآن گذشته ی دور و زیبا به یاد نمی آورد!!!! نه بالش را و نه قولش را... فرشته فراموش کرد... فرشته در زمین ماند... فرشته هرگز به بهشت برنگشت...!